sashimi
SASHIMI ATUN 9 PZ ........................................................$8.400

Cortes de tierno pescado / pulpo fresco, sin aliños.

sashimi
SASHIMI ATUN 15 PZ .............................................. $13.900

Cortes de tierno pescado / pulpo fresco, sin aliños.

sashimi
SASHIMI ATUN 21 PZ ........................................................$19.500

Cortes de tierno pescado / pulpo fresco, sin aliños.

sashimi
SASHIMI MIXTO 9 PZ ........................................................$7.800

Cortes de tierno pescado / pulpo fresco, sin aliños.

sashimi
SASHIMI MIXTO 15 PZ ........................................................$12.800

Cortes de tierno pescado / pulpo fresco, sin aliños.

sashimi
SASHIMI MIXTO 21 PZ ........................................................$17.800

Cortes de tierno pescado / pulpo fresco, sin aliños.

sashimi
SASHIMI PULPO 9 PZ ........................................................$6.800

Cortes de tierno pescado / pulpo fresco, sin aliños.

sashimi
SASHIMI PULPO 15 PZ ........................................................$11.200

Cortes de tierno pescado / pulpo fresco, sin aliños.

sashimi
SASHIMI PULPO 21 PZ ........................................................$15.600

Cortes de tierno pescado / pulpo fresco, sin aliños.

sashimi
SASHIMI SALMON 9 PZ ........................................................$7.300

Cortes de tierno pescado / pulpo fresco, sin aliños.

sashimi
SASHIMI SALMON 15 PZ ........................................................$12.100

Cortes de tierno pescado / pulpo fresco, sin aliños.

sashimi
SASHIMI SALMON 21 PZ ........................................................$16.900

Cortes de tierno pescado / pulpo fresco, sin aliños.